GOJO PAPER VIỆT NAM sản xuất túi giấy cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

* Chúng tôi sản xuất túi giấy cho thị trường Nhật Bản và có thành tích xuất khẩu chúng cho khách hàng Nhật Bản một cách thường xuyên.

Về sản xuất túi giấy thì phù hợp với những lô vừa phải vì được công nhân gia công dán thủ công chứ không dùng máy tự động. Thích hợp để sản xuất nhiều loại túi giấy có hình dạng và kích thước khác nhau, túi được ghép từ hai mảnh mà những máy gấp tự động không làm được.

Chúng tôi cũng có thể đưa ra các đề xuất cho nhiều loại giấy khác nhau.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn muốn tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình bằng những loại giấy tráng bạc, giấy thân thiện với môi trường.