GOJO PAPER VIỆT NAM sản xuất các loại hộp quà khác nhau dùng cho các sự kiện và quà tặng.

* Sản xuất hộp quà bằng giấy Ivory (trắng ngà) và giấy bìa với trọng tâm là hiệu quả về chi phí.

* Sản xuất hộp quà cao cấp bằng giấy dòng Spciality của Gojo Paper.

* Sản xuất hộp quà tặng có cửa sổ PET cho các sự kiện và hộp quà giá trị khác nhau.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị việc lựa chọn và lập kế hoạch giấy (sử dụng các công nghệ thiết kế của Nhật Bản như thiết kế hộp) theo yêu cầu sử dụng của khách hàng.

Tại Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều cơ hội theo yêu cầu tại các sự kiện hàng năm khác nhau, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.